GDPR

Какво правим с Вашите лични данни?

ЕФТА СЪРВИСИС предоставя консултантски услуги на национални и международни клиенти от публичния сектор, както и на средни и големи компании от частния сектор. За да изпълняваме правилно нашите дейности, понякога е необходимо да обработваме лични данни. Личните данни са данни, които предоставят информация за отделно лице като данни за контакт, но също така и финансови данни или данни за други лични и/или чувствителни въпроси.

Когато обработваме Вашите лични данни, ние винаги действаме внимателно и в съответствие с приложимите закони и разпоредби и нашата вътрешна политика за поверителност.

Основните принципи на нашата вътрешна политика за поверителност са:

 • Информираме Ви за използването на Вашите лични данни и как можете да упражнявате правото си на достъп и възражение.
 • Използваме Вашите лични данни само за целта, за която са получени.
 • Ние не събираме, използваме и съхраняваме повече лични данни, отколкото е строго необходимо и само ако няма друг начин за постигане на целта.
 • Колкото по-чувствителни са данните, толкова по-малко ги използваме.
 • Ние използваме само лични данни, ако има правно основание за това.
 • Ние предприемаме мерки за сигурност, за да гарантираме подходящо ниво на сигурност за защита на личните данни от риск от загуба или неоторизиран достъп.
 • Ние предоставяме лични данни на трети страни, но само ако са налице достатъчни гаранции за защитата на вашите данни.

В настоящата Декларация за поверителност, ние Ви информираме за използването на Вашите лични данни при изпълнението на нашите дейности, като отговаряме на следните въпроси:

 • Какъв тип лични данни обработваме?
 • Защо събираме и използваме личните ви данни?
 • Какво е правното основание за обработката на Вашите лични данни?
 • Кои страни имат достъп до Вашите лични данни?
 • Колко време съхраняваме личните Ви данни?
 • Трябва ли да предоставяте личните си данни на ЕФТА СЪРВИСИС?
 • Кой е отговорен за обработката на Вашите лични данни?
 • Към кого може да се обърнете, ако имате въпроси относно използването на личните Ви данни?
 • Какво знаете за използването на личните Ви данни от трети страни?
 • Как са защитени личните Ви данни?
 • Какви са правата Ви по отношение на обработката на личните Ви данни (и как можете да ги упражнявате)?
 • Използваме ли бисквитки на нашия уебсайт?

Преглед на използваните от ЕФТА СЪРВИСИС лични данни за следните субекти на данни:

 1. Клиенти, (под) изпълнители, доставчици и други контрагенти.
 2. Посетителите на нашия уебсайт, особено тези, които проявяват интерес към нашата компания, като попълнят формата за контакт.
 3. Участници в обучителни курсове, организирани от ЕФТА СЪРВИСИС.
 4. Клиенти, (под) изпълнители, доставчици и други контрагенти.

Какви данни обработват?

 • Вашите данни за контакт, като име, фамилия, заглавие, адрес на фирмата, местоживеене и телефонен номер.
 • Информация относно вашето сътрудничество с ЕФТА СЪРВИСИС
 • Данни за изчисляване или вписване на декларации, извършване на плащания и събиране на вземания.

Защо обработваме данните Ви?

 • Предоставяне на услуги и консултации.
 • Управление на взаимоотношенията, администриране и обслужване на клиенти.

Какво е правното основание за обработка на личните Ви данни?

Използването на личните Ви данни е необходимо за:

 • Изпълнението на нашето споразумение.
 • Изпълнение на нашите законови задължения.
 • Представяне на законния Ви интерес от възможността да продължите да предоставяте нашите услуги възможно най-ефективно.
 • Да се грижим за законния Ви интерес от получаване на съвет и помощ.

Кой има достъп до Вашите лични данни?

 • Само служители на ЕФТА СЪРВИСИС, които се нуждаят от личните данни за извършване на работата си, имат директен достъп до вашите данни в нашите системи.

Колко време съхраняваме личните ви данни?

Ние изтриваме данните ви след изтичане на срока за съхранение въз основа на нашия договор, на приложимите правила за поведение и/или професионални правила или – ако не съществуват – най-късно две години след прекратяване на сътрудничеството; освен ако не трябва да пазим данните Ви по-дълго поради законова регулация.

Трябва ли да предоставям тези данни на ЕФТА СЪРВИСИС?

Обработката на личните ви данни е необходима, ако използвате нашите услуги. Ние не можем да предоставим нашите услуги правилно без тази информация.

 1. Посетителите на нашия уебсайт, особено тези, които проявяват интерес към нашата компания, като попълнят формата за контакт.

Какви данни обработваме?

 • Данни за контакт (като име и адрес на електронна поща)
 • Съобщението, което сте оставили, включително лични данни
 • Бисквитки.

Защо обработваме данните ви?

 • За служебни цели: за да можете да следим и да ви информираме за следващите стъпки.
 • Управление на взаимоотношения, маркетинг, управление на клиенти и услуги.

Какво е правното основание за обработка на личните ви данни?

 • Насърчаване на нашия законен интерес, който ни дава възможност да предоставяме нашите услуги възможно най-ефективно и да използваме по най-добрия начин нашия сайт, за да обслужваме добре нашите посетители.

Кой има достъп до вашите лични данни?

 • Само служители на ЕФТА СЪРВИСИС, които се нуждаят от лични данни за извършване на работата си, имат директен достъп до системите на ЕФТА СЪРВИСИС.

Колко време съхраняваме личните ви данни?

 • Ние съхраняваме вашите лични данни, докато не маркираме вашето съобщение като „завършено”, освен ако не трябва да съхраняваме вашите данни по-дълго поради законова регулация или ако е необходимо да извършим нашите дейности.

Трябва ли да предоставям тези данни на ЕФТА СЪРВИСИС?

 • Обработката на личните ви данни е необходима, за да може да ви отговорим. Без тази информация не можем да обработим съобщението Ви.
 1. Участници в обучителни курсове, организирани от ЕФТА СЪРВИСИС.

Какви данни обработваме?

 • Данни за контакт (обръщение, инициали, име, фамилия, пол, фирма, длъжност, електронен адрес).

Защо обработваме данните ви?

 • Услуги, администрация на клиенти и управление на взаимоотношенията, доколкото е необходимо за:
  • Вашето участие.
  • Поддържане на връзка с клиентите и управление на дълга.
  • Управление на система за управление на клиенти.
  • Комуникация с вас чрез изпращане на имейли.

Какво е правното основание за обработка на личните ви данни?

 • Използването на вашите лични данни е необходимо за изпълнението на нашето споразумение и за законния интерес на ЕФТА СЪРВИСИС или трети страни да предоставят нашите услуги възможно най-ефективно.

Кой има достъп до вашите лични данни?

 • Само служители на ЕФТА СЪРВИСИС, които се нуждаят от лични данни за извършване на работата си, имат директен достъп до системите на ЕФТА СЪРВИСИС.

Колко време съхраняваме личните ви данни?

Ние изтриваме данните ви след изтичане на срока за съхранение въз основа на нашия договор, на приложимите правила за поведение и/или професионални правила или – ако не съществуват – най-късно две години след прекратяване на сътрудничеството; освен ако не трябва да пазим данните Ви по-дълго поради законова регулация.

Трябва ли да предоставям тези данни на ЕФТА СЪРВИСИС?

 • Обработката на личните ви данни е необходима, ако искате да посетите курса в ЕФТА СЪРВИСИС. Ние не можем да доставим нашите услуги без тези данни.

 Допълнителна информация относно използването на лични данни и Вашите права

Кой е отговорен за обработката на личните ми данни?

ЕФТА СЪРВИСИС, със седалище на гр. София 1404, ул. „Нишава“ № 106, ет. 4, ап. 23-25, отговаря за обработката на Вашите лични данни.

С кого мога да се свържа, ако имам въпроси относно използването на личните ми данни?

За въпроси можете да се свържете с нашия отдел за комуникация на адрес: efta@efta-bg.com.

Какво ще кажете за използването на моите данни от трети страни?

ЕФТА СЪРВИСИС е сключила споразумения с всички страни, на които предоставя вашите лични данни, за да гарантира, че има достатъчни гаранции за внимателна обработка на личните ви данни, в съответствие със закона, вътрешната политика за поверителност на ЕФТА СЪРВИСИС и настоящата Декларация за поверителност.

Как защитаваме личните ви данни?

 • Ние ще предприемем всички разумни, подходящи мерки за сигурност, за да защитим личните данни на нашите посетители и участници срещу неоторизиран достъп или промяна, разкриване или унищожаване. Ние спазваме приложимите стандарти за сигурност.
 • Ако въпреки мерките за сигурност възникне инцидент, свързан със сигурността, който може да засегне неприкосновеността на личния живот, ние ще Ви информираме възможно най-скоро относно инцидента. Ще Ви информираме за мерките, които сме предприели, за да ограничим въздействието и да предотвратим повтарянето в бъдеще.

Имате следните права по отношение на обработката на личните Ви данни от ЕФТА СЪРВИСИС:

 • Правото да възразите срещу използването на Вашите лични данни, например, ако смятате, че използването на Вашите лични данни не е необходимо за изпълнението на нашите дейности или спазването на правно задължение.
 • Правото на достъп до личните ви данни. Това означава, че можете да заявите кои лични данни са регистрирани и целите, за които се използват такива лични данни.
 • Правото да коригирате личните си данни (ако сме обработили вашите лични данни неправилно). Можете да ни помолите да ограничим обработката на личните ви данни и да поискаме време, необходимо за оценка на вашите искания или възражения.
 • Правото да изтривате личните си данни от нашите системи.
 • Правото да прехвърляте личните си данни на трета страна.
 • Ние ще се съобразим с вашите искания, освен ако нямаме убедителни, законови интереси да не изтриваме данните, които надвишават интереса ви за поверителност. Ако сме изтрили данните, по технически причини не е възможно незабавно да премахнете всички копия от данните от нашите системи и резервни системи. Можем да откажем да изпълним гореспоменатите искания, ако те са направени необосновано често, ако са необходими неоправдано тежки технически усилия, за да се изпълнят, или ако то има неоправдано тежки технически последствия за нашите системи, или личния живот на другите е изложен на риск.
 • Можете да упражнявате тези права, като изпратите писмо (по пощата или по имейл), с вашето име, адрес, телефонен номер и копие от валиден документ за самоличност на адрес efta@efta-bg.com. Моля, посочете ясно на кои права се позовавате и причините за това. Ще ви отговорим в рамките на един месец след получаване на заявката ви.
 • Можете също така да подадете жалба относно използването на личните ви данни пред съответния Надзорен орган в България.

Използвате ли „бисквитки“, ако  посещавам вашия уебсайт?

Общите данни за посетителите се съхраняват на нашия уебсайт, като например най-посещаваните страници. Целта на това е да се оптимизира оформлението на уебсайта. Данните могат да се използват и за предоставяне на по-конкретна информация. Лични данни няма да бъдат изпращани или записвани, чрез интернет без вашето съгласие.

Уебсайтът на ЕФТА СЪРВИСИС използва бисквитки. Бисквитките са прости текстови файлове, които съдържат информация и се поставят на Вашия компютър, таблет или смартфон от вашия браузър. Уебсайтът инструктира браузъра, с който е посетен уебсайтът (например Internet Explorer или Google Chrome), за да постави тези „бисквитки“.

„Бисквитката“ не съдържа идентифицираща информация и се използва само, за да направи уебсайта на ЕФТА СЪРВИСИС по-достъпен за вас. Възможно е да деактивирате „бисквитките“. Това може да стане чрез настройките в менюто на браузъра ви (например Internet Explorer или Google Chrome).