ЕФТА СЪРВИСИС ЕООД

най-добрите консултантски и бизнес решения

Кои сме ние

ЕФТА СЪРВИСИС е консултантска компания, предоставяща услуги в областта на проектното и юридическото консултиране по програми и проекти, финансирани чрез европейски фондове, национални програми или други източници в т.ч. средства осигурени от частния сектор или други международни донорски програми и инструменти…

Нашите услуги

Основният ни опит се състои в предоставянето на консултантски услуги по подготовката, управлението и изпълнението на програми и проекти; юридическо консултиране относно приложимата нормативна база; извършване на предпроектни и други проучвания; извършване на оценки и анализи; изготвяне на стратегически и методологически…

качествени консултантски услуги

Професионализъм и коректност

Свържете се с нас сега!

Принципи на работа

  • Предоставяме компетентни, независими и обективни консултации и бизнес решения.
  • Гарантираме пълно съответствие с приложимата нормативна база и добрите практики.
  • Залагаме на продуктивния диалог и добрата комуникация в работата.
  • Водещ е професионалният, иновативен и креативен подход в работата.
  • Фокусирани сме върху постигането на най-добрия резултат по най-добрия начин.
placeholder image

Екип

Мениджмънтът на ЕФТА СЪРВИСИС високо цени човешкия капитал, общосподелените ценности и принципите на работа както и силно мотивирания и сплотен екип. Нашият екип се състои от професионалисти, с богат опит и познания в областта на управлението и изпълнението на проекти и програми, възможностите за финансиране…

Нашите клиенти

Основните ни клиенти са структури на държавната администрация на местно, регионално и централно ниво, бизнеса и гражданското общество.