За нас

Кои сме ние

ЕФТА СЪРВИСИС е консултантска компания, предоставяща услуги в областта на проектното и юридическото консултиране по програми и проекти, финансирани чрез европейски фондове, национални програми или други източници в т.ч. средства осигурени от частния сектор или други международни донорски програми и инструменти.

Основният ни опит се състои в предоставянето на консултантски услуги по подготовката, управлението и изпълнението на програми и проекти; юридическо консултиране относно приложимата нормативна база; извършване на предпроектни и други проучвания; извършване на оценки и анализи; изготвяне на стратегически и методологически документи; подготовка на проектни предложения; организиране на специализирани обучения; консултиране по отношение на приложимите режими за държавни помощи; организиране и изпълнение на информационни и комуникационни дейности; създаване и представяне на информационни продукти; провеждане на социологически проучвания; събиране и обработка на бази данни, информационни масиви и пр.

Клиенти

Основните ни клиенти са структури на държавната администрация на местно, регионално и централно ниво, бизнеса и гражданското общество.

Мисия

Нашата мисия е да предоставяме най-добрите консултантски и бизнес решения, гарантиращи просперитета на нашите клиенти.

Цели

  • Да намираме най-ефективните, ефикасни и добри решения за нашите клиенти.
  • Да предоставяме качествено и в срок консултантски услуги на нашите клиенти.
  • Да подпомагаме успешното постигане на стратегическите цели на нашите клиенти.
  • Да съдействаме професионално за постигането на най-добрите резултати за нашите клиенти.
placeholder image

Принципи на работа

  • Предоставяме компетентни, независими и обективни консултации и бизнес решения.
  • Гарантираме пълно съответствие с приложимата нормативна база и добрите практики.
  • Залагаме на продуктивния диалог и добрата комуникация в работата.
  • Водещ е професионалният, иновативен и креативен подход в работата.
  • Фокусирани сме върху постигането на най-добрия резултат по най-добрия начин.

Мениджмънтът на ЕФТА СЪРВИСИС високо цени човешкия капитал, общосподелените ценности и принципите на работа, както и силно мотивирания и сплотен екип.