Сертификати

ISO 9001:2015

Система за управление и контрол на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015

„Проектно, управленско и юридическо консултиране, оценки и анализи, стратегически документи, социологически проучвания, събиране и обработка на данни, мерки за публичност, консултации относно приложимите режими на държавни помощи“