Екип

ЕФТА СЪРВИСИС

Мениджмънтът на ЕФТА СЪРВИСИС високо цени човешкия капитал, общосподелените ценности и принципите на работа, както и силно мотивирания и сплотен екип. Нашият екип се състои от професионалисти, с богат опит и познания в областта на управлението и изпълнението на проекти и програми, възможностите за финансиране на различните публични и собствени финансови източници като европейските фондове, националните и международните донорски програми и финансовите инструменти. Знанията, опита и компетенциите на екипа са в основата на висококачествените консултантски услуги, които предоставяме с цел да подпомагаме постигането на стратегическите цели на нашите клиенти.

placeholder image

Експертите, с които разполага компанията са с необходимия образователен ценз, доказан практически опит и отлична квалификация. При необходимост допълваме капацитета на нашия екип, чрез осигуряването на външни експерти, притежаващи необходимата експертиза, образование и опит във всички необходими области и професионални сфери. Предоставянето на качествени консултантските услуги, дължащи се на единната работа на нашия екип, неговата мотивация, независимост и компетентност целят напълно да удовлетворят и надхвърлят очакванията на нашите клиенти и партньори.

Най-добрите консултантски и бизнес решения, гарантиращи просперитета на нашите клиенти